Δημοσίευση ισολογισμών

Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά (50€ + ΦΠΑ)

Απαλλαγείτε από το υψηλό κόστος της έντυπης δημοσίευσης του ισολογισμού σας.

Με την iTELCO μπορείτε να δημοσιεύσετε τον ισολογισμό της εταιρείας σας, χρησιμοποιώντας ένα όνομα της επιλογής σας της μορφής:

onoma.itelco.gr

γρήγορα, αξιόπιστα και οικονομικά.

Σας δίνεται η δυνατότητα

  •     Επιλογής του ονόματος σας π.χ. www.onoma.itelco.gr
  •     Περιγραφή εταιρείας
  •     Δημοσιεύσεις / Εταιρικά νέα
  •     Ενεργά links προς άλλες ιστοσελίδες της εταιρείας σας
  •     Στοιχεία Επικοινωνίας

Τελικό κόστος/ έτος (χωρίς άλλες χρεώσεις) 50,00 € + Φ.Π.Α. (σύνολο 61,50 €)

Χρήσιμα αρχεία:

Αίτηση καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. της ηλεκτρονικής διεύθυνσης της ιστοσελίδας της εταιρείας σας (για Ε.Π.Ε. και Α.Ε.)

Αίτηση γνωστοποίησης ανάρτησης σε ιστοσελίδα & καταχώρισης οικονομικών καταστάσεων (για Ε.Π.Ε. και Α.Ε.)

*Σύμφωνα με το άρθρο 232 του ν. 4072 ΦΕΚ (Α/86/11-4-2012) καταργήθηκε η υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών σε οικονομικές και πολιτικές εφημερίδες και αντικαταστάθηκε με διαδικτυακή ανάρτηση, δίνοντας την ευκαιρία στις εταιρίες Α.Ε. και Ε.Π.Ε. να απαλλαγούν για πάντα από το ετήσιο κόστος δημοσίευσης σε έντυπα μέσα.